เรื่องเด่นล่าสุด

Sites แห่งนี้อยู่ระหว่างการทดลอง โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน Responsive สำหรับอ่านบน Smartphone โดยเฉพาะ ซึ่งในอนาคตจะทำรองรับทั้ง EPUB บนสมาร์ทโฟน และ PDF บนคอมพิวเตอร์

วัดบางสนุกและพระธาตุพระพิมพ์คู่เมือง

December 23, 2019
วัดบางสนุก   เป็นวัดโบราณตามศิลาจารึกที่ค้นพบซึ่งเจ้าหน้าที่กองโบราณคดีกรมศิลปากร   ได้แปลออกมาปรากฏว่า   สร้างขึ้นราว   พ.ศ.   1882   ว...อ่านเพิ่มเติม

ม่อนเสาหินพิศวง

December 23, 2019
ม่อนเสาหินพิศวง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าม่อนหินกอง เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อประมาณ 5-6 ล้านปีก่อน เกิดการปะทุของ...อ่านเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

December 23, 2019
“ เวียงโกศัย” มาจากชื่อที่ใช้เรียกจังหวัดแพร่ในอดีต อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจังหวัดแพร่ มีสภาพป่าเป็นภูเขาสู...อ่านเพิ่มเติม

พระธาตุขวยปู

December 23, 2019
“ พระธาตุขวยปู” หากเอ่ยชื่อพระธาตุคงมีแต่ผู้คนสงสัย ว่าขวยปูหมายถึงอะไร และน่าสนใจอย่างไรถึงได้นำมาเล่าขานให้ได้อ่านกัน   คำว่า “ขวยปู”...อ่านเพิ่มเติม

เครื่องแต่งกายกะเหรี่ยงหูยานบ้านค้างใจ

December 23, 2019
ชาวบ้านค้างใจจะมีชุดประจำหมู่บ้านเรียกว่า ชุดกะเหรี่ยง   ชุดกะเหรี่ยงจะมีหลายรูแบบเช่น   เสื้อมะเดือย   ผ้าถุง   ชุดซ้องร่อง   เสื้อกะ...อ่านเพิ่มเติม

กะเหรี่ยงหูยานบ้านค้างใจ

December 23, 2019
หมู่บ้านค้างใจเมื่อครั้งสมัยก่อน จะเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆมีบ้านไม่กี่หลังคาเรือน   ผู้คนก็จะไม่ค่อยมีเยอะ   สภาพหมู่บ้านจะเป็นป่า ทุรกันดา...อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีแห่น้ำช้างตำบลนาพูน

December 23, 2019
วัฒนธรรมงานประเพณีแห่น้ำช้าง ประชาชนในตำบลนาพูน   อำเภอวังชิ้น   จังหวัดแพร่   และประชาชนในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย   ซึ่งมี...อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีบ้านค้างใจ

December 23, 2019
หมู่บ้านค้างใจเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญและน่าสนใจ ประเพณีแต่ละอย่างประกอบไปด้วย ความเชื่อและค...อ่านเพิ่มเติม

เถาวัลย์น้ำตาแม่หม้าย

December 23, 2019
เนื่องจากวัชพืชชนิดนี้ มีความเหนียวมาก ชาวบ้านต้องใช้เรี่ยวแรงค่อนข้างมากในการกำจัด ใช้วิธีดึง ถาง หรือตัดฟันอย่างไร เถาวัลย์ก็ไม่ยอมขาด...อ่านเพิ่มเติม

ตำนานเมืองตรอกสลอบ

December 23, 2019
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย   แต่และแห่งย่อมมีความสัมพันธ์กับลักษณะสิ่งแวดล้มทั้งกายภาพของพื้นที่   สภาพภูมิอากาศ   ตลอดถึงทรั...อ่านเพิ่มเติม

วัดจอมสวรรค์

December 20, 2019
วัดจอมสวรรค์ซึ่งได้รับการบอกเล่ามาจากพ่อลุงส่างละ หลานของพ่อเฒ่ากันตีว่า วัดนี้เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่เมื่อใดและใครเป็นผู้สร้างไม่ปรา...อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ

December 20, 2019
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าของอาจารย์โกมล พานิชพันธ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยตัวตึกสร้างเลียนแบบสถานีรถไฟบ้านปิ...อ่านเพิ่มเติม

คุ้มเจ้าหลวง

December 20, 2019
คุ้มเจ้าหลวง   หรือ   คุ้มหลวงนครแพร่   เป็นที่ประทับของ เจ้าพิริยเทพวงษ์   เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 22 และเป็นคุ้มเจ้าหลวงเพียงไม่กี่...อ่านเพิ่มเติม

วัดนาคูหา

December 20, 2019
                     วัดนาคูหา  แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของประเทศ เป็นดัชนีชี้วัดได้อย่างดีว่า “ บ้านนาคูหา ”  ตำบลสวนเขื่อน   อำเภอเมือง จังห...อ่านเพิ่มเติม

พระเจ้าแสนแซ่

December 20, 2019
หลวงพ่อแสนแซ่ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเด่นชัย จ.แพร่ อ่านหนังสือ เนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน R...อ่านเพิ่มเติม

ข้อแนะนำและความคิดเห็น

Search This Blog