เรื่องเด่นล่าสุด

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าของอาจารย์โกมล พานิชพันธ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532โดยตัวตึกสร้างเลียนแบบสถานีรถไฟบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับยุโรป  อ่านหนังสือ

เนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน RESPONSIVE ด้วย EPUB ต้องอ่านผ่าน App เฉพาะ ท่านต้องติดตั้ง App สำหรับ Android ด้วย LITHIUM ก่อน
ติดตั้งผ่าน Play Store โดยการคลิก LINK หรือ scan QR Code ด้านล่าง

No comments