เรื่องเด่นล่าสุด

ประเพณีแห่น้ำช้างตำบลนาพูน


วัฒนธรรมงานประเพณีแห่น้ำช้าง ประชาชนในตำบลนาพูน  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่  และประชาชนในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอวังชิ้น  ได้สืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งถึงปัจจุบัน  อ่านหนังสือ

No comments