เรื่องเด่นล่าสุด

ประเพณีบ้านค้างใจ


หมู่บ้านค้างใจเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญและน่าสนใจ ประเพณีแต่ละอย่างประกอบไปด้วย ความเชื่อและความศรัทธาของคนในหมู่บ้านที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนับเป็นเวลาร้อยๆปี   อ่านหนังสือ

No comments