เรื่องเด่นล่าสุด

เครื่องแต่งกายกะเหรี่ยงหูยานบ้านค้างใจ


ชาวบ้านค้างใจจะมีชุดประจำหมู่บ้านเรียกว่า ชุดกะเหรี่ยง  ชุดกะเหรี่ยงจะมีหลายรูแบบเช่น 
เสื้อมะเดือย  ผ้าถุง  ชุดซ้องร่อง  เสื้อกะเหรี่ยงชาย  กางเกงผ้าทอกะเหรี่ยง เป็นต้นชุดกะเหรี่ยงแต่ละรูปแบบชาวบ้านจะถัก  ทอ  และเย็บกันเองชาวบ้านค้างใจจะมีฝีมือในการถักทอชุดกะเหรี่ยงได้อย่างสวยงามมาก   ในปัจจุบันชาวบ้านได้เอาชุดกะเหรี่ยงแต่ละรูปแบบมาถักทอทำลวดลายออกแบบใหม่ทำให้ชุดกะเหรี่ยงมีความสวยงามและโดดเด่นมากขึ้น
อ่านหนังสือ

No comments