เรื่องเด่นล่าสุด

วัดจอมสวรรค์วัดจอมสวรรค์ซึ่งได้รับการบอกเล่ามาจากพ่อลุงส่างละ หลานของพ่อเฒ่ากันตีว่า วัดนี้เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่เมื่อใดและใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิษฐานว่า ชาวไทใหญ่ (เงี้ยว) เป็นผู้สร้างเพราะสังเกตได้จากรูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะแบบพุกาม 
อ่านหนังสือ


เนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน RESPONSIVE ด้วย EPUB ต้องอ่านผ่าน App เฉพาะ ท่านต้องติดตั้ง App สำหรับ Android ด้วย LITHIUM ก่อน
ติดตั้งผ่าน Play Store โดยการคลิก LINK หรือ scan QR Code ด้านล่าง

No comments