เรื่องเด่นล่าสุด

วัดนาคูหา

                   
 วัดนาคูหา แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของประเทศ เป็นดัชนีชี้วัดได้อย่างดีว่า บ้านนาคูหา” ตำบลสวนเขื่อน  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขามีอากาศบริสุทธิ์ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจ
อ่านหนังสือ

เนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน RESPONSIVE ด้วย EPUB ต้องอ่านผ่าน App เฉพาะ ท่านต้องติดตั้ง App สำหรับ Android ด้วย LITHIUM ก่อน
ติดตั้งผ่าน Play Store โดยการคลิก LINK หรือ scan QR Code ด้านล่าง

No comments