เรื่องเด่นล่าสุด

อ่างเก็บน้ำแม่ถาง

อ่างเก็บน้ำแม่ถาง เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ได้แก่ ปลานิล ปลากดคัง ที่ราษฎรตำบลบ้านเวียงสามารถหารายได้ได้มากพอสมควร นอกจากนี้ ยังมีม่อนแม่ถาง จุดชมวิวยามเช้าและยามเย็นที่นักท่องเที่ยวจะได้มองเห็นบรรยากาศโดยรอบของอ่างแม่ถาง อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
อ่านหนังสือ


เนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน RESPONSIVE ด้วย EPUB ต้องอ่านผ่าน App เฉพาะ ท่านต้องติดตั้ง App สำหรับ Android ด้วย LITHIUM ก่อน
ติดตั้งผ่าน Play Store โดยการคลิก LINK หรือ scan QR Code ด้านล่าง

No comments